Vrijwilligers uitleg

Alle leden zijn actief in het uitvoeren van vrijwilligerstaken en leveren daarmee een belangrijke en wezenlijke bijdrage aan onze club. Een aantal leden zijn vrijgesteld. Voor de uitvoering van vrijwilligerstaken maken we onderscheid in 1) vaste rollen en 2) variabele diensten.

Vrijgesteld

100%

 • Alle leden jonger dan 18 en ouder dan 72 jaar (peildatum 1-1-2024).
 • Rustende leden en trainers.
 • Leden met een actielidmaatschap.
 • Leden die om een bijzondere reden, bekend bij het bestuur, vrijgesteld zijn.

50%

 • Alle leden tussen 70 en 72 jaar (peildatum 1-1-2024).
 • Alle leden voor het eerste half jaar in de periode waarin ze lid geworden zijn.

Vaste rollen

 • Leden die vaste rollen invullen worden vrijgesteld van de verplichting om punten te halen met variabele diensten. Uiteraard mogen ze, als ze dat willen, nog steeds inschrijven op variabele diensten.
 • Vaste rollen, hebben vaak een organiserend en sturend karakter, en zijn van belang voor continu├»teit van een aantal activiteiten voor de club.
 • Een toelichting op deze vaste rollen inclusief een PDF met een beschrijving van deze rollen, op basis van taken en verantwoordelijkheden, is te vinden op vaste rollen.
 • Iedere vaste rol (of combinatie daarvan in een team) maakt een compact (max 1A4) jaarplan. Het bestuur en ondersteunende rollen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Periodiek informeren zij het bestuur (toegewezen bestuurslid) over de voortgang op basis van het ingediende jaarplan.
 • Alle leden die een vaste rol invullen staan online met een "v" (= door invulling van deze vaste rol vrijgesteld van variabele diensten) achter hun naam onder bestuur en commissies.

Variabele diensten

 • Deze diensten (denk aan bar, klus, schoonmaak, project) worden uitgevoerd door leden die geen vaste rol invullen. Zij kunnen kiezen wanneer en welke diensten zij voor de club willen uitvoeren.
 • De diensten komen, inclusief het aantal te behalen aantal punten, online beschikbaar om op in te schrijven. Er zijn voldoende diensten beschikbaar om het verplichte minimum van 8 punten in 2024 te behalen.
 • Meer informatie vind je onder variabele diensten en het variabele diensten reglement.

Voor verdere werking en uitleg zie alle linkjes onder Leden & vrijwilligers

In 2023 was er sprake van een zg commercieel contract. Leden die geen enkele bijdrage als vrijwilliger leverden kochten hiermee deze verplichting af. De enkele leden die al in 2023 van dit contract gebruik maakten kunnen dit bij uitzondering nog 1 jaar verlengen in 2024!

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 363 364

Adres

Klokkenlaan 29
5175 NV Loon op Zand

KVK-nummer

40271259