Richtlijn externe verzoeken

Richtlijn hoe om te gaan met externe verzoeken voor gebruik van club faciliteiten. Deze richtlijn geeft weer hoe we omgaan met verzoeken van individuen (leden/niet-leden), verenigingen, sponsoren, bedrijven of anderen voor het gebruik van club faciliteiten.

Banen

 • Baanhuur is alleen mogelijk tijdens daluren als er geen andere activiteiten plaatsvinden.
 • Daluren zijn door de week van 08.30 – 17.30 en in de weekenden van 09.30 – 20.30.
 • Tennis- en/of padelbanen kunnen, tegen actuele tarieven,  gereserveerd en betaald worden via deze link.
 • Annuleringen kunnen ook via deze link doorgegeven worden. Stornering van de betaalde kosten vindt dan automatisch plaats.
 • Het is niet mogelijk rackets en/of ballen van de club te lenen of te huren.
 • Basisscholen binnen de kern Loon op Zand mogen gratis gebruik maken van de banen door een verzoek te sturen naar [email protected].

Paviljoen

 • Gebruik van het paviljoen is alleen mogelijk als er minimaal één volwassen lid van de club aanwezig is.
 • Dit lid is verantwoordelijk dat de bar gedurende de huurperiode altijd door volwassen leden van de club bemand is.
 • Verzoeken voor het gebruik van het paviljoen moeten minimaal drie weken van tevoren worden gestuurd naar [email protected].
 • De activiteitencommissie bepaalt of gebruik van het paviljoen akkoord is.
 • Indien akkoord, krijgt het lid op de dag van baanhuur met zijn/haar toegangscode toegang tot het het bargedeelte.
 • Alle genuttigde dranken en etenswaren dienen via de kassa vastgelegd én direct betaald te worden.
 • Dit lid is verantwoordelijk voor de naleving van de clubregels tijdens het gebruik van het paviljoen (o.a. schoonmaak en aanvullen dranken).
 • Eventuele schade (waaronder niet afgerekend verbruik) of extra schoonmaakkosten als gevolg van het gebruik van het paviljoen worden op de aanvrager verhaald.

Park

 • Het is niet toegestaan andere activiteiten zoals het organiseren van een BBQ, inzet van foodtrucks, optreden van artiesten, te combineren met het gebruik van de banen en/of paviljoen.

Alle vragen met betrekking tot het gebruik van onze club faciliteiten kunnen gestuurd wordeen naar [email protected].

Deze richtlijn is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van TPC Loon op Zand. Het bestuur behoudt zich het recht voor om deze richtlijn te allen tijde aan te passen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 363 364

Adres

Klokkenlaan 29
5175 NV Loon op Zand

KVK-nummer

40271259