Vrijwilligers vaste rollen

Introductie

Alle leden die een vaste rol invullen staan online met een "v" (= door invulling van deze vaste rol vrijgesteld van variabele diensten) achter hun naam onder bestuur en commissies.

Op basis van diverse gesprekken, ervaringen en inschattingen is een initiële beschrijving, op basis van taken en verantwoordelijkheden, gemaakt voor iedere onderkende vaste rol. De beschrijving is door middel van een download (onderaan deze pagina) van de PDF in te zien. 

De input uit deze beschrijvingen hebben we in een jaarplanning gezet om inzicht te krijgen in de verdeling en workload van alle vrijwilligerstaken over vaste rollen en variabele diensten. Ook kunnen we hiermee een aantal scenario's naast elkaar zetten.

Jaarplan

Vanuit iedere vaste rol (of combinatie daarvan in een team) wordt een compact jaarplan gemaakt. In dit jaarplan (max 1 A4) worden de volgende onderdelen uitgewerkt:

  1. doelstelling,
  2. activiteiten,
  3. verwachte tijd inspanning,
  4. bezetting (huidige leden en eventuele vacatures/uitbreiding),
  5. budget indien relevant,
  6. gewenste ondersteuning vanuit bestuur,
  7. gewenste ondersteuning van andere rollen
  8. extra toelichting indien nodig.

Het bestuur en ondersteunende rollen zijn uitgezonderd van het maken van jaarplannen.

Leren en bijsturen

We gaan in 2023 voor het eerste jaar werken met deze vaste rollen en variabele diensten. Dat betekent dat lang nog niet alles tot in detail is uitgewerkt en helemaal 100% zal kloppen. We gebruiken dit jaar dan ook vooral om te leren en bij te sturen als dat nodig is. Op basis van de ervaringen passen we de jaarplanning aan zodat we ieder jaar beter in staat zijn de workload aan vrijwilliger taken beter te verdelen.

We staan open voor alle verbeteringen, suggesties, adviezen die je aan wilt brengen. Kaart het aan bij een van de bestuursleden of stuur je input naar [email protected]. Gaan we er samen voor zorgen dat al het vrijwilligerswerk op de beste wijze aansluit op de behoeften en wensen van alle leden.

2023 Vrijwilligers vaste rollen.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 363 364

Adres

Klokkenlaan 29
5175 NV Loon op Zand

KVK-nummer

40271259