Procedure loting competities

Voor deelname aan de voorjaars-, najaars- of wintercompetitie gelden de volgende regels.

 • Tijdige inschrijving voor de desbetreffende competitie. Dien een compleet ingevuld inschrijfformulier, verstrekt door de Vereniging Competitie Leiding (VCL), in.
 • Elk team dient met minstens zes leden in te schrijven.
 • Als op een zelfde voorkeurdag teveel teams hebben ingeschreven, volgt een loting, verricht door de VCL.
 • Tussen de volgende ingeschreven teams vindt loting plaats:
  • Teams die nieuw zijn of vorige competitie niet zijn uitgeloot, komen één keer “in de pot”.
  • Teams die vorige competitie zijn uitgeloot, komen drie keer “in de pot”.
  • Je kunt maximaal 2x achter elkaar uitgeloot worden.
 • De definitie van "hetzelfde team als vorig jaar" geld als er minimaal 4 dezelfde spelers zijn.
 • Als je met je competitieteam één voorjaars- of najaarscompetitie overslaat, vervallen je (eventueel) opgebouwde extra lootjes.
 • Als je in het najaar wordt uitgeloot, maar de winter overslaat, behoudt je wél je extra lot(en) voor een eventuele loting in het voorjaar.
 • Als je wél voor de winter inschrijft én er is een loting, gelden de normale regels. Indien je ingeloot wordt, heb je géén extra rechten meer voor het voorjaar (indien deze voor je team waren opgebouwd).
 • Als je team bij uitloting naar een andere dag wil, hebben de teams die die dag als 1e voorkeur hebben opgegeven, voorrang op deelname. Indien voor je 2e voorkeurdag sowieso al een loting nodig is, vervalt de mogelijkheid voor je team om op deze dag deel te nemen.
 • Is op een 2e (of 3e) voorkeurdag bijv. nog 1 plek vrij, waar 3 uitgelote teams aanspraak op willen maken, volgt wederom een loting met dezelfde regels voor extra loten als hierboven. Wordt je ingeloot, vervallen je extra rechten voor de volgende competitie, ook voor je 1e voorkeurdag.
 • Na inschrijving wordt door de VCL bekeken of er geloot moet worden. De VCL stelt een lotingstijdstip en verricht de loting in het paviljoen in het bijzijn van de aanvoerders (of een afgevaardigde).
 • Ingangsdatum procedure loting: 1 december 2023.
 • Uitlotingen in 2023 (voorjaar, najaar, winter) van hetzelfde team op dezelfde voorkeurdag worden conform bovenstaand reglement meegenomen als extra lot in 2024.
 • De VCL beslist in onvoorziene gevallen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 363 364

Adres

Klokkenlaan 29
5175 NV Loon op Zand

KVK-nummer

40271259