Baan-en afhangreglement

Algemeen

 1. de banen zijn in principe het hele jaar open
 2. alleen leden en introducés hebben toegang tot de banen
 3. het betreden van de banen is voor eigen risico
 4. de banen mogen alleen met daarvoor bestemde tennisschoenen en correcte tenniskleding worden betreden
 5. tijdens werkdagen zal er onderhoud plaats vinden aan de banen en kan het dus voorkomen dat banen niet bespeelbaar zijn
 6. het is niet toegestaan om op vervuilde banen te spelen
 7. ieder lid is verplicht de banen tijdens de bladperiode voor aanvang tennis met de door P&B beschikbaar gestelde apparatuur (accu- en/ of benzine uitvoering ) schoon te blazen
 8. elk lid is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem of haar aangerichte schade(s) of die door zijn/haar kinderen worden veroorzaakt en toegebracht aan banen, verlichting, omheining, beplanting, paviljoen of parkeerplaats
 9. tijdens de KNLTB competitie en clubactiviteiten blijft er in principe één baan ter beschikking van recreanten
 10. bij toernooien of clubkampioenschappen kan het organiserende comité in overleg met het bestuur besluiten alle beschikbare banen te claimen voor het toernooi
 11. voor het geven van trainingen, zal de trainer/trainster banen afhangen. Voor en na het aangegeven tijdstip kunnen de banen gebruikt worden

   

 12. Kunstgras (zandkunstgras systemen) en winterse omstandigheden:

  • Kale of droge vorst is bij kunstgras in principe geen probleem. De toplaag bij de zandgevulde kunstgras banen wordt door de vorst wel hard (en glad); dit kan extra blessure gevaar voor de spelers opleveren. Problemen met de bespeelbaarheid van kunstgrasvelden tijdens vorst ontstaan eigenlijk op het moment dat er sprake is van een hoge luchtvochtigheid of als er neerslag valt. 
  • Bij opdooi, ijzel of sneeuw zijn de banen niet bespeelbaar. Bespeling kan dan beschadigingen (oneffenheden in de toplaag en de fundering veroorzaken). Eén of enkele dagen erna zijn de banen weer bruikbaar wanneer de vorst uit de grond is (afhankelijk van de weersomstandigheden). 
  • Rijp is de witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van de waterdamp in de lucht. Rijp is van tijdelijke aard en verdwijnt als de temperatuur door de zon omhoog gaat. Onder bewolkte omstandigheden kan rijp echter wel hardnekkig zijn. Voor een kunstgrasveld is rijp technisch geen probleem. De vezel zal niet afbreken door de aanwezigheid van een dun ijslaagje. Door de aanwezige rijp, zeker bij hardnekkige of ruwe rijp, zal de belijning zeer slecht zichtbaar zijn en de toplaag glad worden; deze gladheid levert extra blessuregevaar voor de spelers op.
  • Sneeuw niet wegschuiven: dat kan de mat (toplaag) beschadigen en een ongelijke verdeling van het infill materiaal (zand) tot gevolg hebben. 
  • Bladafval dient zoveel mogelijk direct verwijderd te worden. 
  • Regelmatig borstelen om het zand in beweging te houden ter voorkoming van verkleving en verstening. 
  • Borstelen zoveel mogelijk tijdens droge omstandigheden uitvoeren. 

  Hoe constateer je opdooi bij kunstgras?

  Bij kunstgras is opdooi moeilijk te zien. Het gevaar is dat er weer te vroeg op gespeeld gaat worden. Via een balstuitproef kun je dit zelf wel testen, zie filmpje (www.kennisvansport.nl). Een vallende bal op een baan met opdooi zal nauwelijks opstuiten. Wees hierop alert omdat schade aan de fundering moeilijk te herstellen is.

   

  Ga NIET op de baan als je twijfelt over de conditie van de baan. Het is ten eerste slecht voor onze tennisbanen en het is ook nog gevaarlijk voor jezelf. Door de gladheid zou je kunnen uitglijden en een blessure oplopen.

Banen afhangen

 1. alle spelers zijn verplicht af te hangen met het digitaal afhangbord
 2. men mag alleen tennissen na een baan te hebben gereserveerd in het elektronische afhangsysteem
 3. u kunt alleen reserveren wanneer u zelf op het park aanwezig bent
 4. bij het verlaten van het park vervalt de reservering
 5. de spelduur voor een enkel spel is 30 minuten. De spelduur van een dubbelspel is 60 minuten
 6. voor een enkelspel moeten beide spelers afhangen. Afhangen met 3 spelers wordt gelijkgesteld aan een enkelspel
 7. voor een dubbelspel moeten alle vier de spelers afhangen
 8. indien er een baan vrij ligt, dan dient u deze baan eerst af te hangen voor u een baan afhangt waarop wordt gespeeld
 9. het is niet toegestaan af te hangen als 2 enkelspelen achter elkaar, terwijl er een dubbelspel wordt gespeeld
 10. ieder lid heeft het recht op een vrij liggende baan te spelen en zijn of haar partij tot het wisselmoment af te maken

Introducés

 1. ieder lid van de vereniging mag een niet-lid introduceren. Een niet-lid mag maximaal 3 x per jaar worden geïntroduceerd. Als er geen activiteiten zijn kan overdag en in het weekend van de banen gebruik worden gemaakt. 
 2. het verschuldigde introductiegeld bedraagt € 5,00 voor senioren en €3,50 voor junioren. Bij het reserveren via de ClubApp dient direct betaald te worden.

Slotbepalingen

 1. alle leden zien toe op een juiste naleving van het baanreglement. Zij hebben tevens het recht bij onreglementair afhangen de betreffende spelers daarop te attenderen en te verzoeken de baan te verlaten
 2. bij wangedrag kan een lid van de baan verwijderd worden door een lid van de baancommissie of bestuur
 3. in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 363 364

Adres

Klokkenlaan 29
5175 NV Loon op Zand

KVK-nummer

40271259