Algemene Ledenvergadering 19-3-2024

Locatie: Paviljoen TPC Loon op Zand, Klokkenlaan 29, 5175 NV te Loon op Zand

Ontvangst: vanaf 19.30 uur

Aanvang vergadering: 20.00 uur

AGENDA

1. Opening vergadering en vaststellen agenda
2. Notulen van de 48e algemene ledenvergadering 21-3-2023
3. Ingekomen stukken
4. Mondeling verslag vanuit het bestuur
5. Financieel jaarverslag 2023

a. Behandeling financieel jaarverslag 2023
b. Schriftelijk décharge van de kascommissie
c. Begroting 2024
d. Verkiezing en benoeming kascommissie 2024
e. Goedkeuring financieel verslag en décharge bestuur 2023

6. Stemmen vrijwilligersdiensten verplicht tot 70 óf 72 jaar ipv halve punten
7. Ledenraadpleging, digitaal afhangen, continueren of afschaffen?
8. Verkiezing en benoeming van het bestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting

Alle gebruikte stukken zijn als bijlagen aan deze pagina toegevoegd.

Agenda ALV.pdf Notulen ALV 21-3-2023.pdf TPCLOZ MVA 2023 per 04-03-2024.pdf Jaarrekening TPC Loon op Zand 2023.pdf Presentatie ALV 2024.pdf 2024-03-19 Notulen ALV - CONCEPT.docx Begroting 2024.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 363 364

Adres

Klokkenlaan 29
5175 NV Loon op Zand

KVK-nummer

40271259